SUPER QUIZ

SUPERLATIVE QUIZ

Learning English and having fun is a good idea. These days we were studying the superlative,

learning vocabulary, sentence structures, grammar, pronunciation…

But now, it is time to play. Our super-quiz was about animals and geographical features.

We practised reading, listening and speaking… What great time!

Aprender inglés e pasalo ben é unha boa idea. Estes días estivemos estudando o grao superlativo;

aprendemos vocabulario, estruturas de frases, gramática, pronuncia…

Pero agora é tempo de xogar. O noso superconcurso foi sobre animais e accidentes xeográficos.

Traballamos a lectura, a escoita e a fala… Que ben o pasamos!

 

Blog Attachment

Déixanos un comentario