Cursos de Primaria

Esténdese desde os 6 aos 12 anos e ten coma obxectivo principal o desenvolvemento integral do neno ou nena. Nesta fase os alumnos desenvolven as súas capacidades de razoamento, observan e recoñecen o seu entorno, ademais de obter as ferramentas necesarias para a comprensión e a expresión.

  • Sort by