Educación Infantil

  • É a etapa educativa que atende os nenos ata os 6 anos de idade. Ten carácter voluntario e a súa finalidade é contribuír ao desarrollo físico, afectivo, social e intelectual dos rapaces.

4º INFANTIL.
Soña fermoso, soña grande, soña pequeno... SOÑA!
5º INFANTIL.
As ensinanzas que deixan pegada non son as que se fan de cabeza a cabeza, senón de corazón a corazón.
6º INFANTIL.
Contáronmo e esquecino, vino e o entendino, fíxeno e o aprendín.