Educación Infantil

  • É a etapa educativa que atende os nenos ata os 6 anos de idade. Ten carácter voluntario e a súa finalidade é contribuír ao desarrollo físico, afectivo, social e intelectual dos rapaces.

  • Sort by

5º Infantil.

As ensinanzas  que deixan pegada non son as que se fan de cabeza a cabeza, senón de corazón a corazón.
  • Starts From September 12, 2016