Educación Secundaria Obligatoria. ESO

Esténdese entre os 12 e os 16 anos e pretende transmitir aos alumnos os elementos básicos da cultura: así como afianzar hábitos de estudo e traballo e o desenvolvemento das súas capacidades para finalmente formalos coma cidadáns responsables.

1º ESO
Estuda non só para saber algo máis, senón para saber algo mellor.
2º ESO
O éxito na vida non se mide polos teus logros, senón polos obstáculos que superas.
3º ESO
Cremos que podes máis do que te imaxinas e vales máis do que pensas.
4º ESO
A educación é o pasaporte cara o que está por vir: o futuro pertence a aqueles que se preparan hoxe