Comedor

  • Este curso, o colexio ofrece aos alumnos un servizo de comedor, con catering servido por As Brasas (O Rosal), que cumpre coas normas lexislativas establecidas para os centros educativos. Os alumnos poden utilizalo todos os días ou só cando o precisen (soamente teñen que avisar previamente), e está dispoñible para os rapaces e rapazas de todas as etapas educativas.
    Son obxectivos deste servizo:
    - Ofrecer una dieta equilibrada (menú elaborado por especialistas en dietética e nutrición- María Cadilla)
    - Inculcar hábitos saudables.
    - Prestar atención educativa nos periodos comprendidos entre as clases da mañá e as actividades extraescolares da tarde.