Comedor


 • O alumnado poderá utilizar este servizo durante todo o curso a partir do 9 de setembro. De outubro a maio ou en xornadas individuais (avisando antes das 10 da mañá).
  As familias poderán recollelos entre as 14:50 e as 15:15 horas. O menú está supervisado por unha dietista e pódese consultar na páxina web do centros.
  Son obxectivos deste servizo:
  - Ofrecer una dieta equilibrada
  - Inculcar hábitos saudables.
  - Prestar atención educativa nos periodos comprendidos entre as clases da mañá e as actividades extraescolares da tarde.