• O programa de MADRUGADORES é un servizo dirixido a todos os alumnos de Infantil e Primaria co fin de conciliar a vida familiar e laboral. Permite a súa asistencia ao centro durante a hora previa ao inicio das súas sesións lectivas, desde as 8:00 ata as 9:00h. Madrugadores garante a atención dos alumnos por parte dos nosos profesores, e permite que os rapaces adiquen ese tempo á lectura, ao estudo, ás manualidades… Pódese disfrutar deste servizo de maneira continuada ou en días soltos, segundo as necesidades familiares.