ENGLISH TALKS

EXPOÑEMOS EN INGLÉS.

Esta semana comezamos coas exposicións orais en inglés en Secundaria. Ser competente comunicativamente é moi importante para os nosos/as alumnos/as, esa é a principal razón pola que realizamos esta actividade todos os anos.
Previamente, dámoslles as indicacións necesarias para que saiban como lles imos valorar. E, por suposto, contan coa nosa axuda para facelas cando o precisan.
Os/As alumnos/as teñen que falar un mínimo de tres minutos, os temas son libres e, ademais, poden empregar todos os soportes que desexen ( a pizarra dixital, ordenadores, cartolinas, fotografías…).
E aínda que sempre están moi nerviosos valoramos moito o esforzo que fan.

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS IN ENGLISH.
This week we´ve just started with our expositions in Secondary. Being communicative competent is our main aim and this is why we carry out this activity every year.
Firstly, we explain what we are going to examine,and of course, they can ask for our help.
Pupils have to speak for at least 3 minutes, the topics are free and they can use everything they want( the digital board, computers, photos….).
And although they always feel very nervous, we really appreciate their effort and how they try to do their best.

Blog Attachment

Déixanos un comentario