Pedagoxía do éxito

En 4º de Educación Infantil, así como en todo o ciclo, empregamos unha metodoloxía baseada na  Teoría das Intelixencias Múltiples de Howard Gardner, xa que posibilita chegar a todos os alumnos de diversas formas.

Realizamos actividades multidisciplinares e multinivel para conseguir un mesmo obxectivo dende  as diferentes áreas, e partimos da Educación Emocional e dos valores como eixe integrador de todas as aprendizaxes.

inteligencias1

inteligencias2

Blog Attachment

Déixanos un comentario