Educación Secundaria Obligatoria. ESO

Esténdese entre os 12 e os 16 anos e pretende transmitir aos alumnos os elementos básicos da cultura: así como afianzar hábitos de estudo e traballo e o desenvolvemento das súas capacidades para finalmente formalos coma cidadáns responsables.

  • Ordenar por

4º ESO

A educación é o pasaporte cara o que está por vir: o futuro pertence a aqueles que se preparan hoxe.
  • Comeza septiembre 12, 2016